Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

What is racism?

Racism is the systematic differential treatment of all members of a group, which creates a negative impact on their welfare and is justified by invocation of a perceived statistical pattern, prejudicial or accurate, that is considered characteristic for the group.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου