Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Ζήτημα γνώμης

Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτή η φοβερή σύμπτωση, παρατηρώ όμως ότι μονίμως όλοι πιστεύουν ότι η γνώμη τους είναι σωστή!

Και μάλιστα, ανεξάρτητα απ' το πόσο διαφωνούν μαζί μου...


Crisis is...

Crisis is the situation where "business as usual" is no longer an option._