Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Theist, Atheist or Neat?

The theist answers "yes" to the question "Do you believe that god exists?". The atheist responds "no" either because he does not know or because he believes god does not exist.

Personally, I do not even understand the question. I am a Neat!

You?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου