Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

What is Knowledge?

Knowledge is belief that works as expected.

Equivalently, Control Enhancing Belief.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου