Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Το Επιστημονικό Σύμβολο της Πίστεως

V. 1.07

  1. Πιστεύω σε μία πραγματικότητα
  2. προσβάσιμη
  3. αντικειμενική
  4. και δυναμική,
  5. και σε καμία άλλη αυθεντία.
  1. Και στην ύπαρξη άχρονων συμμετριών
  2. που είναι περιορισμοί στις δυνατές μεταβολές της
  3. και αποτελούν την μόνη βάση
  4. για κάποιο έλεγχό της
  5. μέσω συνειδητών πράξεων
  6. περιλαμβανομένων των προβλέψεων.
  1. Πιστεύω ότι η απόκτηση των μέσων
  2. για τον έλεγχο της πραγματικότητας
  3. είναι σημαντικός σκοπός
  4. την προώθηση του οποίου
  5. επιλέγω ως προσωπικό μου στόχο.
  1. Πιστεύω ότι ο ορθολογισμός
  2. είναι η αντανάκλαση
  3. μίας από τις θεμελιωδέστερες συμμετρίες.
  1. Πιστεύω ότι η δυνατότητα ευφυών όντων
  2. για έλεγχο
  3. μπορεί να ενισχύεται από εργαλεία
  4. τα οποία είναι δικές τους κατασκευές
  5. που αξιοποιούν τις συμμετρίες
  6. για να επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους.
  1. Πιστεύω σε τεκμήρια
  2. που είναι καταγραφές
  3. των μεταβολών της πραγματικότητας,
  4. προσβάσιμες μόνο από τις αισθήσεις
  5. όπως ενισχύονται και γίνονται αντικειμενικότερες
  6. από εργαλεία παρατήρησης, μέτρησης
  7. και καταγραφής.
  8. Τα τεκμήρια αποκαλύπτουν τις συμμετρίες
  9. μέσω των επαναλαμβανόμενων σχεδίων τους
  10. που είναι προσβάσιμα,
  11. τουλάχιστον εν μέρει,
  12. στην ευφυΐα
  13. που περιλαμβάνει και το ανθρώπινο μυαλό.
  1. Και στην φαντασία και την διαίσθηση
  2. που συνεισφέρουν διαψεύσιμες υποθέσεις
  3. σχετικά με τις συμμετρίες
  4. φωτίζοντας έτσι με καινούριους τρόπους
  5. τα υπάρχοντα τεκμήρια
  6. και καθοδηγώντας την αναζήτηση καινούριων.
  1. Και στην μεγάλη χρησιμότητα
  2. της στοχευμένης απόκτησης πρόσθετων τεκμηρίων
  3. για την διαφώτηση των σχετικών σχεδίων
  4. και τον έλεγχο των αντίστοιχων υποθέσεων,
  5. ή ακόμα και στην απόκτησή τους από μένα
  6. μέσω της πρόκλησης ελεγχόμενων μεταβολών
  7. σχετικών με τις υπό εξέταση αναλλοίωτες.
  1. Πιστεύω στην ανάγκη σαφούς διάκρισης
  2. μεταξύ των εκτιμήσεών μου για τις συμμετρίες
  3. και των ίδιων των πραγματικών συμμετριών,
  4. και στην αναπόφευκτη αδυναμία μου
  5. να επιβεβαιώσω ότι τα δύο ταυτίζονται
  6. ανεξάρτητα από το πλήθος των διαθέσιμων τεκμηρίων,
  7. αλλά και στον υποκειμενισμό
  8. ως τον κύριο λόγο
  9. που η διάκριση αυτή συχνά θολώνει.
  1. Και στην ανάγκη επομένως,
  2. συνεχούς, επιμελούς κι ελεύθερης αναζήτησης
  3. ασυμφωνιών μεταξύ των δύο,
  4. με χρήση όλων των διαθέσιμων ηθικά αποδεκτών τρόπων και εργαλείων
  5. από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται,
  6. και οπωσδήποτε
  7. μέσω της ανταγωνιστικής σύμπραξης
  8. πολλών ειδικών με τα αναγκαία προσόντα.
  1. Εν τέλει πιστεύω ότι
  2. η διαρκής βελτίωση
  3. των μέσων ελέγχου
  4. συνιστά την μέγιστη προτεραιότητά μου
  5. και ασφαλώς μεγαλύτερη από κάθε άλλη υπόθεση
  6. ακόμα κι αν περιλαμβάνεται
  7. στο παρόν κείμενο.

   Το ίδιο κείμενο στα Αγγλικά με διευκρινιστικά σχόλια, εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου