Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

All he wants is your body...

A young couple is passing nearby an outdoors feminist gathering, holding hands. The speaker of the gathering notices them and shouts to the woman over the microphone "don't bother too much with him, all he wants is your body!". Without wasting a second, she snaps back: "I hope so! I sure don't have any money..."!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου