Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

Σοσιαλισμός έναντι Φιλελευθερισμού για τον πλούτο

Η κύρια διαφορά φιλελεύθερου από σοσιαλιστή σε σχέση με τον πλούτο, εντοπίζεται στον χρονισμό που εστιάζουν την σκέψη τους.

Ο σοσιαλιστής σκέφτεται τον πλούσιο αφού έχει ήδη γίνει, ως εξής:

"Δεν είναι λογικό να έχεις τόσο περισσότερα από τον αναγκεμένο, όσο αξιοκρατικά κι αν τα απέκτησες".
 

Ο φιλελεύθερος σκέφτεται τον πλούσιο πριν γίνει, ως εξής:

"Αν δεν μπορείς να έχεις πολύ περισσότερα από τον αναγκεμένο, δεν θα κάνεις τίποτα για να τα αξίζεις να τα αποκτήσεις."


Ο σοσιαλιστής δηλαδή θυσιάζει το κίνητρο και την μελλοντική βελτίωση της ευημερίας και δέχεται να καταναλώσει την σημερινή για να πετύχει αυξημένη ισότητα στην πρόσβαση πόρων. Ο φιλελεύθερος, αντίθετα, θυσιάζει την σημερινή ισότητα στην πρόσβαση πόρων για να πετύχει αυξημένo κίνητρο για προσπάθεια και μεγαλύτερη μελλοντική ευημερία.

2 σχόλια: