Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Ελεύθερη Βούληση - Free Will

Η ικανότητα συνειδητής επιλογής που δεν μπορεί να προβλεφθεί.

The ability for conscious choice that cannot be predicted.

2 σχόλια: